"The poet only asks to get his head into the heavens. It is the logician who seeks to get the heavens into his head. And it is his head that splits." G.K. Chesterton

Tuesday, May 23, 2017

MAJOWY WIECZÓR

W lipowym zagajniku, z nad usłanej puszystyą bielą trawy unoszą swoje główki delikatne dmuchawce, jakby chciały odgadnąć które to gwiazdy wskazują skierowane ku niebu stożkowe kandelabry kwiatów samotnego kasztanowca.

No comments: