"The poet only asks to get his head into the heavens. It is the logician who seeks to get the heavens into his head. And it is his head that splits." G.K. Chesterton

Sunday, April 30, 2017

Asortyment Nieskończoności

Jest to prezentacja Powerpoint, prelekcji której udzieliłem w Otwartej Kolonii (filii Wolskiego Centrum Kultury) 20 kwietnia. Ten wykład to krótka historia pojęcia niskończoności, oraz wstęp do arytmetyki liczb kardynalnych poprzez prezentację dowodów Cantora na równoliczność zbiorów nieskończonych. Poniższa prezentacja zawiera trochę definicji oraz pomocy ilustracyjnych, ale oczywiście brakuje jej niezbędnej narracji która wyjaśnia wszystkie pojęcia oraz ich relacje.

1 comment:

china clay teapot said...

it will be simple and degCheap Ceramic Teapotsenerate, it will not drool, and after the pot is poured, there will be no residual water in the pot.
The highlight of the teapot is the spout!