"The poet only asks to get his head into the heavens. It is the logician who seeks to get the heavens into his head. And it is his head that splits." G.K. Chesterton

Friday, March 10, 2017

Artykuły które napisałem, i w których tworzeniu współpracowałem: Marzec 2017

Nadchodzi Etykosfera: Czyli postęp i implikacje sztucznej inteligencji. 

Uważność dynamiczna: metoda uzupełniająca Twój trening. 

Niepewna przyszłość samochodów autonomicznych. 

Jak sprawić aby algorytm YouTube pracował dla Ciebie?

1 comment:

china clay teapot said...

the temperature of the water, the surface area of the pot affect the evaporation of water. Other influencing factors, such as: room temperature, wind direction, wind Cheap Ceramic Teapotsspeed